Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

 Clase Nº 5 -Prof. Delia Azzerboni

Com. A: 1 de Julio

Com. B: 8 de Julio

6ª Clase - Prof. Isabel Amor

Com. A: 8 de Julio

Com. B: 15 de Julio

Clase Nº4 Prof. Marcelo Benincasa

Com. A: 8 de Julio

Com. B: 15 de Julio