Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

 Clase Nº 6 -Prof. Isabel Amor

Com. A: 5 de Agosto

Com. B: 12 de Agosto

7ª Clase - Prof. Marcelo Benincasa

Com. A: 5 de Agosto

Com. B: 12 de Agosto

Clase Nº5 Prof. Marisel Panaia

Com. A: 5 de Agosto

Com. B: 12 de Agosto